+

Voor de Predikheren, een orde van het Woord, hoefde het gebouw niet in hun plaats te spreken. De iconografie is terughoudend. Als de grafische motieven al spiritueel zijn, dan is dat vooral als geometrische, en in die hoedanigheid abstract kosmische variaties.  De robuuste schoonheid van het weloverwogen, proportioneel elegante en iconografisch onnadrukkelijke huis geeft het woord de ruimte.

De kerk kwam later. Ze is niet zomaar een uitbreiding van het klooster, maar een tweede bouwwerk. De bijdrage van de militairen, die na de monniken kwamen, kan worden samengevat als een consolidatie en veralgemening van het gebouw.  De ruimtes werden bouwkundig verstevigd en polyvalent gemaakt. Ze verbraken de religieuze programmering van de kerk en transformeerden het langzaam tot een publiek gebouw. Het gebouw vandaag is een sediment van dicht opeengepakte, met elkaar vergroeide historische lagen. Het is deze “gegroeide toestand” die bij de restauratie en herbestemming als uitgangspunt genomen wordt en voor alle gebouwdelen ontleed wordt.

Het centrum van het klooster is de pandhof, een ruimte die zelf introvert is, maar vanuit alle vleugels van het klooster gezien wordt. Als het klooster een bibliotheek wordt kan het centrum van de bibliotheek alleen de pandhof zijn. Deze heeft daarom een dak nodig. Hoe onomwonden het constructieve opzet van het klooster ook is, er heerst veeleer tektonische discretie dan technocratische triomfalisme. Hoe sober de architectuur ook is, de barokke genius loci verdraagt geen industriële of museale cool.  Wat wordt verwacht is zoiets als kosmische flair, ontsproten aan de volmaakte geometrie van de traveeën.

Vergeleken met het klooster was de kerk altijd al het meer naar het publiek gekeerde deel van het monument. De predikherenkerk wordt in die lijn een plein, een toevoeging aan de publieke ruimte, waar het goed toeven zou zijn met een boek en waar vanaf het voorjaar kwetsbare planten , die in een park geen kans maken, kunnen gedijen.

opdrachtgever: stad Mechelen binnen kader van open oproep Vlaamse Bouwmeester
in samenwerking met: Ingenium, Studio Roma, Norbert Provoost, Gestalte/Grafische vormgeving
2012