De Smet Vermeulen architecten werd opgericht in 1989.

Voor ons is architectuur niet specialistisch, maar generalistisch. Daarom streven we naar een grote verscheidenheid aan werkvelden, van interieur tot stadsontwerp en beleidsondersteunend advies. We vullen onze competenties aan door samenwerking met anderen. Onze aandacht gaat naar het grotere geheel – architectuur is stedenbouw van onderop – en naar de langere termijn – bouwen moet duurzaam zijn.

Henk De Smet doceert aan de KU Leuven, waar hij een ontwerpstudio Duurzaam Bouwen leidt. Paul Vermeulen schrijft over architectuur en en kreeg in 2011 de tweejaarlijkse Vlaamse Cultuurprijs voor Architectuur.
Over ons werk verscheen in 1996 bij deSingel te Antwerpen ‘Hernemingen, Verdichtingen, Economie’, en in 2016 bij Quart Verlag te Luzern “De Aedibus International 12”. In 2017 toonde het VAi ons werk in de monografische tentoonstelling “Find Myself a City to Live in”.