+

De nieuwbouw anticipeert op het evenementenplein dat hier eerlang moet komen. Een nieuwe voorgevel drukt het openbare karakter uit en trekt het afzijdige, bestaande Cultureel Centrum naar het plein. De blinde zijgevel nodigt uit om de pleingevel voort te zetten. Aan de achterkant, waar tuinen, werkplaatsen, laadkades en een veranda zijn, verdwijnt de bouwmassa achter bijgebouwen.

Er is één ingang, met links het vergrote en logistiek opgewaardeerde foyer van het Cultureel Centrum, en rechts de bibliotheek, een hoge, rechthoekige ruimte. De rekken en open plekken structureren deze ruimte als de lay-out van een pagina. Door een net van vloeraansluitingen is de lay-out veranderbaar. Hoog boven de rekken geven lichtkappen en kruisvormige lampen maat en oriëntatie aan de ruimte.

Voor de pleinramen zijn geen boeken maar leesplekken. Aan de tuinkant is een kinderatelier aangebouwd als een clubhuis, daarboven ziet men de kruinen van de dreef. De mezzanines zijn voor het publiek alleen visueel toegankelijk: men ziet de kantoren en het archief waaruit de bibliotheek kan putten.

http://www.anatorfs.com/works/28/CINOC

opdrachtgever: Gemeentebestuur Beveren
projectarchitecten: Joost Raes, Els Van Meerbeek

 2002 – 2008