+

Een technische school in een historische stad.

Het gebouwencomplex van de technische scholen Mechelen staat aan het eind van een mooie, historisch gegroeide gevelrij. Hoewel de schoolgebouwen parallel aan de straat (blok A) niet hoog zijn, is hun volume overmaats in de straatwand en leggen ze opeenvolgende barrières tussen straat en speelplaats. Daarom verschijnt blok A in ons ontwerp als een reeks gevels in de gevelrij. Het richt zich dwars op de straat zodat het compatibel is met de voornaamste perceelsrichting en een verbinding legt tussen straat en speelplaats, tussen stad en binnengebied.

Het historisch interieur van de “Eiken Zaal” wordt ontsloten en volop ingezet in de school. Door ze aan de straatkant te plaatsen geeft ze mee vorm aan de gevel en wordt aanwezig in de stad.

Drie huizen in de straat, één school.Twee nieuwe gebouwen op de speelplaats.
De school is leesbaar naar de straat, het nieuwe gebouw is leesbaar naar de speelplaats.

De nieuwe school krijgt een kleinere footprint dan de huidige…
Zo is er meer ruimte voor speelplaats en groen…
Zo zijn er meer doorzichten mogelijk…
Zo wordt gebouw B minder ingesloten en krijgt het meer ademruimte…

opdrachtgever: Open Oproep Vlaamse Bouwmeester
2011