+

De verkaveling heeft geen geschiedenis, geen perspectief, geen typologische diepgang. Er zijn geen regels, tenzijn triviale afspraken. De grond heeft geen waarde, tenzij die door de landmeter vastgelegd. De vraag was of in deze omstandigheden de betrokkenheid en de intimiteit die het wonen vergt een plaats konden vonden.

Hier wonen kan niet zonder auto. Daarom is er maar één toegang, dezelfde voor personen en voertuigen. het huis, een driegevelwoning, is kernachtig. Het legt op het abstracte perceel verder geen beslag, maar zonder zijn buur zou het incompleet zijn. De grootste woonruimte is op de verdieping, onder de beschutting van het dak. Slapen kan op de vliering of in een grote kamer beneden. Door de spiraalsgewijze ontwikkeling van de plattegrond wordt het kleine huis ruim.

opdrachtgever: Martina
1993-1994