+

Een landelijke woning moest van bijkomende bergruimte en een veranda worden voorzien. De woning is een bungalow in witgeverfde baksteen met zware boeiboorden en luifels. De lange gevels zijn aan de hoeken tot schermmuren verlengd.

Voor de nieuwe bergruimte werd naast de muur van de garage een tweede muur gebouwd, verlengstuk inbegrepen. Voor de veranda werd een ingesloten terras vergroot en overkapt, eerst met een pergola tegen de zon, dan met een vlinderdak tegen de regen. Een beglaasde rolpoort laat toe de veranda helemaal te openen naar de tuin.

De langs de gevel lopende luifel en het boven het huis wenkende dak suggereren een opwaartse spiraal waarlangs de timide architectuur tot ontplooiing komt en de woning zich van haar zwaarte bevrijdt.

opdrachtgever: Bruneel-Claus
1990-1992