+

De gebouwen van het zusterklooster op de site Oud Sint-Jan te Brugge bieden een homogene authentieke aanblik. Ze ademen nog grotendeels de sfeer van hun 16de en 17de eeuwse bouwfase. Nochtans is het best mogelijk dat deze fraaie eenheid toegeschreven moet worden aan de vele restauratiewerken die in de 19de eeuw op deze site werden gerealiseerd.

Ons ontwerp situeert zich binnen een globale visie met betrekking tot de ruimere context van deze site in de Brugse binnenstad.

We wensen de sterke krachtlijnen van de architectuur van de site te onderkennen en te versterken. Dit kan door de aanwezige karakteristieke hoofdvormen en de historische gelaagdheid van architecturale details als typische kenmerken naar waarde te schatten. Een zachte integrerende technische restauratie kan volstaan om dit doel te bereiken. In het interieur is deze relatieve uniformiteit minder onmiddellijk herkenbaar. Hier kan een gepaste functionele indeling een bindende factor blijken tussen de verschillende ruimten met hun diverse stijlenpalet.

opdrachtgever: Stad Brugge
projectarchitect: Joost Raes
2011 –