+

Architect, ingenieur en stedenbouwkundige Louis Cloquet ontwierp in het kader van de verstedelijking van de zuidelijke stadswijken en ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1913 het monumentale langgerekte Gentse Sint-Pietersstation evenwijdig aan de verhoogde spoorwegberm. Deze verhoogde berm kunnen we lezen als een nieuwe stadsmuur samengesteld uit een aantal sterke stedelijke figuren met grote architecturale samenhang.  Een station als “stadspoort”, “les portes de la ville, dont elles forment l’entrée principale” zoals Cloquet het in zijn “Traité d’Architecture” omschreef.

Onze opdracht bestond er in om te onderzoeken hoe de aanleg van nieuwe veilige verkeerspaden verenigbaar is met de historische spooronderdoorgangen.

“De uitdaging bestaat er dus in om de nieuwe toe te voegen of vervangende constructies dusdanig te concipiëren dat de te behouden onderdelen van de historische bruggen goed en eerlijk afleesbaar blijven en dat ze samen ook een nieuw harmonieus geheel gaan vormen”

“Dit betekent enerzijds geen historiserende vormgeving maar anderzijds ook geen overacting waardoor de hedendaagse toevoegingen belangrijker ogen dan de erfgoedwaarden waar ze dienen op aan te sluiten.”

opdrachtgever: Infrabel
projectarchitect: Tine Van de Wiele

in samenwerking met: ingenieursbureau Norbert Provoost
2012 – 2016