+

Het stadsontwerp voor Broek kwam tot stand van januari 2013 tot januari 2014. In het proces speelden buurtbewoners, eigenaars en beleidsverantwoordelijken een bepalende rol. Er is geconsulteerd op straat, bij eigenaars op bezoek en in het stadhuis. Hierdoor ontstond een gelaagd plan, dat verschillende invalshoeken incorporeert.

De opgave kan samengevat worden in vier opdrachten:
– de gaten dichten in het industrie- en woonweefsel
– de ontwikkeling van Broek afstemmen op de omliggende ontwikkelingen
– de omliggende ontwikkelingen ontsluiten doorheen Broek
– sociale ruimte in aanbouw

De architecturale kwaliteiten die in Broek binnen bereik liggen zijn empathie en economie. Hoe ontwerpen met sympathie voor de Marie-Joséwijk en de bestaande woonkwaliteit ontzien? Hoe een loods herinterpreteren als publiek gebouw, en gevonden kwaliteiten opwaarderen? Een loods met de juiste afmetingen kan plaats bieden aan binnensporten en aanvullend programma. Een modulaire loods kan opgedeeld worden als bedrijvencentrum. De onaangepaste schaal van een industriegebouw kan het weefsel kruiden en behoeden voor een al te burgerlijke normalisering.

opdrachtgever: Stad Vilvoorde
projectarchitect: Eline Tavernier
samenwerking met: Marleen Goethals
2012 –