+

Een maatschap van jonge gezinnen verwierf in samenaankoop een voormalig postkantoor. Het ging om een herenhuis, ruime bijgebouwen achter het herenhuis en een uitgestrekte loods. Elke deelnemer aan de maatschap had een verschillend woonprogramma, met name wat betreft de grootte van de woning en de wenselijkheid van een eigen buitenruimte. Monumentenzorg bewaakte nauwlettend de eenheid van herenhuis en loods in het straatbeeld.

Uit de loods werd een grote hap gesneden als tuin en parkeerplaats; de resterende bijgebouwen er rond werden bewaard of heropgebouwd binnen hetzelfde gabariet. Het herenhuis bood veel volume, maar door de grote verdiepingshoogte en de grote kap weinig nuttige oppervlakte. Aan de voorgevel werden de grote verdiepingshoogtes bewaard.In de achterliggende travee├źn daarentegen werden lagere verdiepingen gemaakt, steun nemend op de bestaande, verstevigde draagstructuur, zodat de precaire funderingstoestand niet verstoord werd.

De aldus tot stand gebrachte split-level werd opgedeeld om aan de uiteenlopende woonwensen te voldoen, met als resultaat een complexe 3D-puzzel die vanuit de koetspoort en het vroegere trappenhuis, nu voorzien van een lift, eenvoudig ontsloten wordt. De vroeger blinde, naar de loods gekeerde zijgevel was de onontgonnen troef van het gebouw. Van daaruit kregen de appartementen een ori├źntatie naar de zon en, over de loods heen, een zicht in de lengte van het kanaal en op het stedelijk schouwspel bij de Ninoofse Poort. De grote vierkante ramen verwijzen naar de split-level en naar het zijdelingse panorama. Het herenhuis met de neo-classicistische voorgevel en de opzichtige blinde zijgevel was een slechts half ontwikkelde architectuur. Het nieuwe voltooit nu het oude.

opdrachtgever: 1000 BXL (maatschap samenaankoop)
projectarchitect: Olivier Renard
2000 – 2006