+

Vaak komen op hoekpercelen appartementen terecht. De uitdaging vanwege de bouwheer hier was, om op een hoekperceel drie rijwoningen te maken. Omdat het een klein en kwetsbaar bouwblok betreft, kozen we ervoor om alle drie de zijden aaneensluitende gevels te geven. Binnen deze enveloppe werden drie woningen ontworpen, waarvan twee met een ruime garage, die ook als hobbyruimte dienst kan doen. Hierdoor zijn de ingangen langs heel de gevelomtrek gespreid, zodat de interactie met de straat optimaal is.

Om graafwerken naast de precaire aanpalende huizen te beperken, en om privacy te winnen tegenover het hoekpleintje, werden de woningen in split-level ontworpen. De tuin ligt een halve verdieping boven de straat; voor de regenputten waren geen graafwerken nodig. De woonruimtes klimmen per halve verdieping van de straat tot, voor de woningen aan het plein, een dakterras. De pleingevel is iets vooruit geschoven, waardoor uitzichten in de op het plein aankomende straten mogelijk worden.

Met een gele baksteen en staande ramen verwijzen de gevels naar de negentiende-eeuwse rijwoningen in deze straten. Maar doordat de typische perceelsmaat ontbreekt, zijn de gevels beweeglijker. De ramen zijn in groepen in de compositie geschoven, met afwisselend formele en een informele accenten. Het dakterras met pergola, dicht bij het plein, maakt het kleine binnenterrein open, zorgt voor interactie met het plein en geeft in de noordgerichte pleingevel de zon vrij spel.

Agnes Mus, Villa’s in de stad, De Standaard, 4-5 april 2016

opdrachtgever: AG Vespa
projectarchitect: Anabel Houtekier
2007 – 2012