De Smet Vermeulen architecten is geselecteerd als ontwerper voor de uitbreiding van het Stedelijk Lyceum op Linkeroever Antwerpen

Bij het ontwerp van de uitbreiding van het Stedelijk Lyceum Linkeroever hebben we twee overwegingen leidend gemaakt. 

De eerste is, dat de nieuwe lokalen zo goed mogelijk moeten aansluiten op de bestaande circuits in de huidige school. Dat is minder evident dan het lijkt, omdat er enkele obstakels zitten waar de schoolcircuits nu op doodlopen, maar die overwonnen moeten worden als we net daar gaan uitbreiden. De tweede overweging is, dat breed gebruik van de school zo goed mogelijk gefaciliteerd moet worden. Ook bij de bestaande lokalen zijn er enkele die bij het breed gebruik kunnen aansluiten. Het resultaat van deze overwegingen is, dat er een performante school- en buurtinfrastructuur voor Linkeroever staat, een aanvulling voor de recent toegevoegde voorzieningen aan de Louis Paul Boonstraat. De Buurtsporthal IGLO en het uitgebreide Stedelijk Lyceum vormen samen een ruim opgezet complex, met adressen aan de Gloriantlaan en de Louis Paul Boonstraat en zich openend naar het Europark. Na de ouderen en kleinste kinderen van Linkeroever komen nu jongeren, hun ouders, families en buren aan bod. 

In samenwerking met Lambda Max en Ingenium.