Invalid Displayed Gallery

 

+

Nieuw Gent is een sociale woonenclave achter de Zwijnaardse Steenweg. Vijf van de zeven hoogbouwstroken worden vervangen door open bouwblokken, met laagbouw aan de straat en torens in het park. Het park, opgezet rond een breed pad, wordt vergroot en krijgt toegangspleintjes. Punctuele inbreidingen en meer zichtbare voorzieningen scherpen de publieke ruimte bij de steenweg aan.

De stedenbouwkundige voorstudie voor de revitalisatie van Nieuw Gent biedt een strategisch en ruimtelijk kader voor de revitalisatie van de wijk, toegespitst op het gebied rondom het Rerum Novarumplein en de hoogbouwzone met het park.
De stedenbouwkundige voorstudie voorziet in een duurzaam toekomstperspectief van de wijk en een ruimtelijk kader voor de vervangbouw, de verbetering van de voorzieningen en verbindingen en de aanpak van de publieke ruimte.

De revitalisatie van Nieuw Gent betekent werken in een bestaande context, zowel ruimtelijk als sociaal. Deze context is vertrekpunt voor de transformatie van de hoogbouwwijk. Geen tabula rasa of nieuwe utopie, maar stap voor stap werken aan de verbetering van de situatie in Nieuw Gent, vanuit de kracht die er is. De revitalisatie van Nieuw Gent verloopt langs twee hoofdlijnen. — Verbindingen leggen. ‘Transitwijk’ kantelen naar ‘vooruitgangswijk’, met een uitgekiende voorzieningenmix en goede verbindingen naar het grotere stedelijk geheel, zowel mentaal als fysiek.

— Samenhang maken. Anoniem ‘wonen in het groen’ ombuigen naar een eigentijds woonpark, met een leesbare structuur en menselijke maat.

Ontwerpteam: De Nijl Architecten,  Technum Tractebel Engineering, Arnold Reijndorp en Els Desmet (stadssociologen).
Opdrachtgever: WoninGent, Stad Gent, VMSW
Projectarchitect De Smet Vermeulen architecten: Joana Martins
2016 – 2017