+

poster ‘we are the streets’ by Jan&Randoald

WE ARE THE STREETS

“De straat die wij willen verdedigen, is een tolerante straat. Een ruimte die adressen aaneenrijgt en tegenstellingen met elkaar verbindt. Niet het leidend concept, maar de grootste gemene deler. De voeglijm in de gefragmenteerde stad. De stof die ondanks alles de boel samenhoudt. De (gemeen)plaats die het mogelijk maakt dat afwijkende, marginale stadsmodellen zich kunnen verenigen met de modale, overheersende stadsmodellen.” Op het symposium Linkeroever tijdens het Festival van de architectuur, 14/09.