+

De verguisde Belgacom-toren is een waardevol casco. Er wordt gevraagd het te herbestemmen, en het stadsweefsel errond te herstellen. Maar het Telexgebouw en de ondergrondse lagen zijn als casco net zo waardevol. Ze liggen hoger en verder van de oever: dat geeft meer ruimte aan het water, en een beter uitzicht over Portucs Ganda.
De Reep opent zich langzaam en maakt plaats voor een bouwblok aan de Schelde: dat toont de kaart Saurel (1870). Deze elegante morfologie werd door de toren vertrappeld: de toren is niet te hoog, maar te breed. Inkorten van de brede westvleugel maakt de zuidvleugel vrij van schaduwen, herstelt het uitzicht op Van de Veldes Boekentoren en maakt plaats om de straathoek te herstellen. Het raadselachtige Telexgebouw wordt opengesneden: schitterende lofts worden zichtbaar. Daarnaast blijft ruimte voor woningen op schaal van de straat. De stedelijke morfologie verenigt de verschillen. Maximaal herstel van het stadsweefsel gaat samen met maximaal behoud van de “storende” casco’s. Hun latente plasticiteit wordt opgehoogd met kleur en glans.

Ontwerpteam: architecten de vylder vinck taillieu,
De Smet Vermeulen architecten, evr-architecten
en Technum ruimtelijke planning

Projectarchitect De Smet Vermeulen: Philine Vanrafelghem, Eva Čápová
2015