HDSPV werft aan

De Smet Vermeulen architecten is op zoek naar een junior projectarchitect, met een brede belangstelling, zin voor teamwerk en interesse in goed bouwen.

Als je graag communiceert met klanten, betrokkenen, bouwers (in het Nederlands en met tekeningen);
Als je ervaring met werfcontrole hebt en graag leert van je collega’s;
Als je van een idee de sterktes en zwaktes kan onderscheiden;
Als je creatief en zorgvuldig bent en verbanden ziet;
Als je graag werkt op uiteenlopende schalen;
Als je architectuur ziet als een sociale en duurzame kunst;
Stuur dan een mail naar info@hdspv.be en maak een afspraak met ons. 

Lyceum Linkeroever

De Smet Vermeulen architecten is geselecteerd als ontwerper voor de uitbreiding van het Stedelijk Lyceum op Linkeroever Antwerpen

Bij het ontwerp van de uitbreiding van het Stedelijk Lyceum Linkeroever hebben we twee overwegingen leidend gemaakt. 

De eerste is, dat de nieuwe lokalen zo goed mogelijk moeten aansluiten op de bestaande circuits in de huidige school. Dat is minder evident dan het lijkt, omdat er enkele obstakels zitten waar de schoolcircuits nu op doodlopen, maar die overwonnen moeten worden als we net daar gaan uitbreiden. De tweede overweging is, dat breed gebruik van de school zo goed mogelijk gefaciliteerd moet worden. Ook bij de bestaande lokalen zijn er enkele die bij het breed gebruik kunnen aansluiten. Het resultaat van deze overwegingen is, dat er een performante school- en buurtinfrastructuur voor Linkeroever staat, een aanvulling voor de recent toegevoegde voorzieningen aan de Louis Paul Boonstraat. De Buurtsporthal IGLO en het uitgebreide Stedelijk Lyceum vormen samen een ruim opgezet complex, met adressen aan de Gloriantlaan en de Louis Paul Boonstraat en zich openend naar het Europark. Na de ouderen en kleinste kinderen van Linkeroever komen nu jongeren, hun ouders, families en buren aan bod. 

In samenwerking met Lambda Max en Ingenium.

Kemmelkerk

De Smet Vermeulen architecten is geselecteerd als ontwerper voor de herbestemming tot ontmoetingscentrum van de Kemmelkerk.

De kerk moet van een ééndimensionaal, op één gezichtspunt en één soort gebruik gericht gebouw omgeturnd worden naar een meerduidig, voor velerlei gebruik en gezichtspunten geschikt gebouw. De heldere opbouw die de kerk bezit biedt mogelijkheden om aan het dwingende axiale perspectief en de symmetrie te ontsnappen. Dat het gebouw een hallenkerk is, met dus een grote mate van gelijkwaardigheid tussen de zijbeuken en de hoofdbeuk, is hierbij een belangrijke troef. Het is niet moeilijk zich de ruimte dwars op de hoofdrichting voor te stellen, omdat de grote rondbogen en de nagenoeg vierkante rastermaat dit zonder meer toelaten. Ook al is de middelste nok wat hoger, de kilgoten tussen de beuken liggen op één lijn. De kerk is als het ware één ruimte met daarop drie zadeldaken. Dat niettemin de axiale, religieus geconnoteerde richting van het gebouw domineert, is te wijten aan het koor, dat de hoofdbeuk veel dieper doortrekt dan de abscissen van de zijbeuken. Om de ruimte richtingsneutraler te maken, moet dus de band tussen het schip en het koor verbroken worden. 

In samenwerking met Lambda Max en HP Engineers.

Nieuw Gent

Ons plan voor Nieuw Gent is genomineerd voor de ARC19 Stedenbouw Award.

Het is de eerste keer dat De Architect (een vakblad in de architectuur) de Stedenbouw Award uitreikt. De prijs wil met name die plannen bekronen die potentieel bijdragen aan een leefbare stad of impact hebben op het welzijn van een samenleving.

Intussen wordt met de architectuur begonnen. Bouwveld 1 is vergund en gaat binnenkort in aanbesteding.

link naar artikel

Sporthal Tondelier

© Dennis De Smet

Officiële opening buurtsporthal Tondelier op zaterdag 28 september om 14 uur.

Mogen we je vragen om je aanwezigheid te bevestigen via publiekswerking.sport@stad.gent voor vrijdag 27 september.

Dag van de architectuur 2019

Dag van de architectuur

zondag 22 september 2019

Bent u tijdens de Dag van de Architectuur in Gent? Ontdek “De Stek” bij de Bourgoyen, kom naar ons kantoor in Apostelhuizen (er zijn maquettes), pik in De Krook de film mee over onze dienstbruggen aan de Burggravenlaan of ga daar zelf even langs.
Bent u tijdens de Dag van de Architectuur in Antwerpen? Bezoek ons woonzorgcentrum ’t Zand in Antwerpen Linkeroever.

https://festivalvandearchitectuur.be/programma/dag-van-de-architectuur-de-stek/

https://festivalvandearchitectuur.be/programma/dag-van-de-architectuur-intergenerationeel-project-linkeroever-iglo/

https://festivalvandearchitectuur.be/programma/dag-van-de-architectuur-de-smet-vermeulen-architecten/

https://festivalvandearchitectuur.be/programma/film-architectuur-en-erfgoed-een-tango-in-de-tijd/